TRAS! festival stripa osmišljen je je kao interaktivna manifestacija sa više tematskih oblasti delovanja. Na prvom mestu, namenjen je ljubiteljima strip-umetnosti svih uzrasta, koji mogu na ovom festivalu da prošire postojeća znanja i razviju nove sfere interesovanja putem: komunikacije i uzimanje posveta od gostujućih autora, učešćem u radionicama, tribinama, projekcijama dokumentarnih i stručnih filmova, kao i izložbom radova. Dalje, TRAS! festival je mesto gde se domaći i strani autori susreću, sarađuju i razmenjuju iskustva. Zahvaljujući tome razvija se kolegijalni odnos između njih, domaći autori su u mogućnosti da ostvare saradnju sa stranim izdavačima i svojom umetnošću budu kulturni ambasadori naše zemlje.

Konačno, TRAS! festival zbližava domaće i strane izdavače, koji zahvaljujući tome predstavljaju nova kvalitetna izdanja domaćoj publici.

Treći festival nastavljamo u maniru prethodnih okupljanja. Veliki broj posetilaca je bio oduševljen idejom i atmosferom na događaju. Strip autori, radionice, tribine i izložba su izazvali veliko interesovanje. Ove godine Tras! je dobio novu lokaciju, KC Grad.

Gosti:

- Valter Venturi (Italija) - Strip umetnik, jedan od autora Zagora, Teksa Vilera, Dragonera, Breda Berona
- Đovani Fregijeri (Italija) - Strip umetnik, jedan od autora Dilana Doga, Martija Misterije, Dampira i Skrivenog lica
- Igor Kordej (Hrvatska) - Strip umetnik, jedan od najpoznatijih s ovih prostora. Autor Vama, serijala "Mi mrtvi", Maršala Basa i mnogih drugih.
- Darko Perović (Srbija) - Strip umetnik, jedan od autora Magičnog vetra, Šangaj Devila, Adama Vajlda i mnogih drugih
- Štef Bartolić (Hrvatska) - Strip umetnik, animator i ilustrator, autor Dicka Longa i Crnog popaja

KC Grad,

Braće Krsmanović 4, Beograd 11000

11.05.2019

Subota

5

Govornika

Gosti festivala

ValterVenturi

Italija - Strip umetnik, jedan od autora Zagora, Teksa Vilera, Dragonera, Breda Berona

ĐovaniFregijeri

Italija - Strip umetnik, jedan od autora Dilana Doga, Martija Misterije, Dampira i Skrivenog lica

IgorKordej

Hrvatska - Strip umetnik, jedan od najpoznatijih s ovih prostora. Autor Vama, serijala "Mi mrtvi", Maršala Basa i mnogih drugih

Štef Bartolić

Hrvatska - Strip umetnik, animator i ilustrator, autor Dicka Longa i Crnog popaja

DarkoPerović

Srbija - Strip umetnik, jedan od autora Magičnog vetra, Šangaj Devila, Adama Vajlda i mnogih drugih

Program

Izdavači: Veseli četvrtak, Čarobna knjiga, Phoenix press, Darkwood, Makondo, Komiko, System Comics, Besna kobila, Dibidus, Forma B, Everest Media, Modesty stripovi i knjižara Alan Ford
Crteži autora sa posvetama za posetioce TRAS! festivala stripa - Igor Kordej će isključivo crtati posvete u albumima!
Crteži autora sa posvetama za posetioce TRAS! festivala stripa - Igor Kordej će isključivo crtati posvete u albumima!

Kontakt

+